Osman gazi Türbesi
Bursa Türbeleri

Osman gazi Türbesi

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258-1324 yılları arasında yaşamıştır. Osmangazi Bursa kuşatması sırasında, vasiyeti üzerine Bursa’nın fethinden sonra “Gümüşlü Kümbet“ olarak bilinen Sainte Elie adlı Bizans Manastırı'nın şapeli üzerine inşa edilen türbeye gömülmüştür.

Bursa Ulu Camii
Bursa Külliyeleri (Camii)

Bursa Ulu Camii

Bursa Ulu Cami, Orhan Gazi Parkı'nın bulunduğu geniş bir alana, Yıldırım Bayezid zamanında, 1396-1400 yılları arasında yapılmıştır. Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilkidir. Ulu Cami'nin on iki büyük dört köşeli paye üzerine oturan 20 kubbesi bulunmaktadır.

Boyacıkulluğu Köprüsü
Bursa Mimari Yapıtlar

Boyacıkulluğu Köprüsü

Boyacıkulluğu Köprüsü, Gökdere üzerinde, Irgandı Köprüsü’nün kuzeyinde yer alır. Hoca Sinan adında Bursalı bir tüccar tarafından 1433 yılından önce yaptırıldığı arşiv kayıtlarında belirtilmektedir.

Mudanya Mütareke Evi Müzesi
Bursa Müzeleri

Mudanya Mütareke Evi Müzesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin siyasi alanda kazandığı ilk başarısının göstergesi olan Mudanya Mütarekesi bu evde imzalanmıştır.

Koza Han
Bursa Hanları

Koza Han

1492 yılında, II. Bayezıt tarafından İstanbul'daki cami ve medresesine gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Orhan camii ile Ulu cami arasındaki geniş bir alana kurulmuştur. Bursanın ilk alışveriş merkezidir

Emir Sultan Külliyesi - Bursa
Bursa Külliyeleri (Camii)

Emir Sultan Külliyesi - Bursa

Emir Sultan Camii, Bursa'da, Yıldırım Bayezid'ın kızı Hundi Fatma Hatun tarafından kocası Emir Sultan adına, muhtemelen Çelebi Sultan Mehmed'in hükümdarlığı sırasında inşa ettirilmiştir. Bursa'nın en önemli mimari yapılarından olan Emir Sultan Camii, Yıldırım ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi (Hagias Georgias Kilisesi) - Euro Park Hotel Bursa Turizm Rehberi
Bursa Kiliseleri

Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi (Hagias Georgias Kilisesi) - Euro Park Hotel Bursa Turizm Rehberi

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı kasabasında yer alan Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi, Anadolu Rum Ortodoks kiliselerinin önemli ve özgün örneklerinden biridir.

Bursa Tophane Saat Kulesi - Euro Park Hotel Bursa Turizm Rehberi
Bursa Mimari Yapıtlar

Bursa Tophane Saat Kulesi - Euro Park Hotel Bursa Turizm Rehberi

Bursa'da Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 29. yılı şerefine inşa edildiği rivayet edilen tarihî saat kulesi. Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan önemli bir anıtsal eserdir.

Bursa  Lopadion Kalesi - Uluabat kalesi - Süt Kalesi - Euro Park Hotel Bursa Turizm Rehberi
Bursa Müzeleri

Bursa Lopadion Kalesi - Uluabat kalesi - Süt Kalesi - Euro Park Hotel Bursa Turizm Rehberi

Uluabat kalesi XI. Yy sonlarında Doğu Roma İmparatoru Aleksios Komnenos döneminde inşa edilmiştir. Türkmen akıncılarına karşı bir tür savunma niteliğinde yapılmıştır.

Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesi - Euro Park Hotel Bursa Turizm Rehberi
Bursa Müzeleri

Aktopraklık Höyük Açık Hava Müzesi - Euro Park Hotel Bursa Turizm Rehberi

Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açıkhava Müzesi Avrupa’nın en büyük tarih öncesi parkı unvanına sahip.

Bursa Arkeoloji Müzesi - Euro Park Hotel Bursa Turizm Rehberi
Bursa Müzeleri

Bursa Arkeoloji Müzesi - Euro Park Hotel Bursa Turizm Rehberi

Bursa Arkeoloji Müzesi, Bitinya ve Misya bölgelerinde bulunmuş MÖ 3000’den Bizans devri sonlarına kadar olan devirlere ait eserlerin sergilendiği Bursa müzesidir. 1904 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin bir şubesi olarak kurulan müze, İstanbul Arkeoloji Müzesi (1899) ve Konya Arkeoloji Müzesi'nden (1902) sonra Türkiye'nin en eski üçüncü müzesidir. Günümüzde Bürsa Kültürparkı içinde yer alır.

Europark Hotel Sürdürülebilirlik Raporu
Europark hotel safe tourism certificate