Boyacıkulluğu Köprüsü
Bursa Mimari Yapıtlar

Boyacıkulluğu Köprüsü

Boyacıkulluğu Köprüsü, Gökdere üzerinde, Irgandı Köprüsü’nün kuzeyinde yer alır. Hoca Sinan adında Bursalı bir tüccar tarafından 1433 yılından önce yaptırıldığı arşiv kayıtlarında belirtilmektedir.

Bursa Tophane Saat Kulesi - Euro Park Hotel Bursa Turizm Rehberi
Bursa Mimari Yapıtlar

Bursa Tophane Saat Kulesi - Euro Park Hotel Bursa Turizm Rehberi

Bursa'da Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 29. yılı şerefine inşa edildiği rivayet edilen tarihî saat kulesi. Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan önemli bir anıtsal eserdir.

Europark Hotel Sürdürülebilirlik Raporu
Europark hotel safe tourism certificate