Bursa Türbeleri

Osman gazi Türbesi

I. Osman veya Osman Gazi, mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar. Dedesinin Süleyman Şah veya Gündüz Alp isimli Kayı Beyi olduğu bilinmektedir. Büyükannesi Hayme Hatun, babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hatun'dır.

1258 yılında doğan Osman Gazi, Ertuğrul Beyin üç oğlundan birisidir. Babasının vefatı sonrası ortak bir karar ile daha 23 yaşında iken beyliğin başına getirilen Osman Gazi (Osmancık), 1298'de Bilecik ve Yarhisar'ı fethetmiş, bu gelişmeler sonucu Selçuklu Sultanı tarafından kendisine uç beyliği verilmiştir. Ardından 1299 yılında İnegöl'ü fethetmiş, Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla 1300 yılında Osmanlı Beyliği'nin bağımsızlığını ilan etmiştir. Karaca Hisar'da kendi adına hutbe okutup, kadı tayin etmiş, Yenişehir'i beylik merkezi yapmıştır. Kendisine tabi olanlara “Osmanlı” denilmiştir. Aynı aşiretten Ömer Bey'in kızı Mal Hatun ile evlenen Osman Gazi, dönemin önemli sufilerinden Şeyh Edebali ile olan muhabbeti ve ondan aldığı desteği, yol göstericiliği her daim değerlendirmiştir.

 

57024180_425651274867601_5818071327569021767_n-1024x768[1]

 

Rivayete göre 11 yıl boyunca süren Bursa kuşatmasında fethe yakın bir zamanda Osman Gazi Söğüt'te vefat etmiştir. Diğer bir rivayete göre ise fethin gerçekleştiğini duyduktan sonra, 1326 yılında vefat etmiştir. Vefat ettiğinde geriye bıraktığı miras; zırh, bir çift çizme, birkaç tane sancak, bir kılıç, bir mızrak, bir tirkeş, birkaç at, üç sürü koyun, tuzluk ve kaşıklıktan ibarettir.

 

Çocuklan Pazarlu Bey, Çoban Bey, Hamid Bey, Orhan Bey, Alaeddin Ali Bey, Melik Bey, Savcı Bey ve Fatma Hatun'dur.

Osman_Gazi2[2]

Osman Gazi Bursa'nın fethinden sonra vasiyeti gereği oğlu Orhan Gazi tarafından Saint Elia Manastırı’nın (Gümüşlü Kümbet) bir bölümü türbeye dönüştürülmüş ve bu yapının içerisine defnedilmiştir.

 

Daha önce Orhan Gazi Türbesi ile aynı yapının (Saint Elia Manastın) altında yer alan türbe, 1801 'de meydana gelen yangın ve 1854 yılında yaşanan deprem sonucu harap vaziyete gelmişken, 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından bugünkü görünümünde yeniden inşa ettirilmiştir.

 

Günümüzdeki türbe sekizgen plânlıdır. Kesme kefeki taş ile duvarları örülen yapının üzeri kubbe ile örtülmüştür. Türbenin ortasında Osman Gazi'ye ait ahşap sandukanın etrafı sedef kakmalı pirinç parmaklıklarla çevrilmiş, üzeri sırma işlemeli kadife ile örtülmüştür.

 

Türbe 1485, 1581, Hicri 914, 1793, 1801, 1855 ve 1868 yıllarında değişik şekillerde bakım ve onarımlar görmüş, temelden tavana tamamen değişmiştir.

 

İçerisinde Osman Gazi'nin sandukasının yanı sıra oğlu Alaaddin Paşa (Baş Ağa, 1332), Hüdavendigâr'ın oğlu Savcı Bey (1385), Orhan Gazi ve Asporça Hatun'un oğlu İbrahim Bey, Asporça Hatun ve isimleri bilinmeyen sandukalar bulunmaktadır. Türbede Selçuklu Sultanı Alaaddin'in Karacahisar Beyliği'ni verdiğinde hediye ettiği rivayet edilen iri taneli değerli bir teşbih ile büyük bir davul kasnağı bulunmakta imiş. Yangın ve depremler sonucu bunların yok olduğu sanılmaktadır.

 

Adres: Osmangazi Mahallesi Yiğitler Cad. No:4 16040 Osmangazi/Bursa

Telefon: 0 224 222 24 26

Ziyaret Saatleri: 08:00-20:00

Europark Hotel Sürdürülebilirlik Raporu
Europark hotel safe tourism certificate