Koza Han
Bursa Hanları

Koza Han

1492 yılında, II. Bayezıt tarafından İstanbul'daki cami ve medresesine gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Orhan camii ile Ulu cami arasındaki geniş bir alana kurulmuştur. Bursanın ilk alışveriş merkezidir

Europark Hotel Sürdürülebilirlik Raporu
Europark hotel safe tourism certificate